Schronisko Z這ty Widok Piechowice

Polityka prywatno軼i

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SSM Z這ty Widok w Piechowicach, ul. Kolonijna 14, 58-573 Piechowice.
 2. Dane osobowe U篡tkowników b璠 zbierane w zwi您ku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezb璠nym do dokonania i realizacji rezerwacji.
 3. Dane osobowe U篡tkowników b璠 przetwarzane przez okres niezb璠ny dla wykonania umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze.
 4. U篡tkownikom, których dane dotycz, przys逝guje prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. W celu skorzystania z praw wskazanych w punkcie 4 U篡tkownicy powinni skontaktowa si z administratorem serwisu pod adresem magdalada@poczta.onet.pl
 6. U篡tkownikom, których dane dotycz, przys逝guje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj, i przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.
 8. Dane osobowe s zabezpieczone przed bezprawnym udost瘼nieniem osobom nieupowa積ionym, zabraniem przez osoby nieupowa積ione, zniszczeniem, utrat, uszkodzeniem lub zmian oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
 9. Dane nie podlegaj profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i okre郵enia cech osobowych lub potrzeb u篡tkowników.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstaw prawn przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z pó幡. zm.], dalej jako: "u.o.d.o." oraz art. 23 ust. 1 pkt 1, 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o. oraz art. 6 a. , b., f. Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

III. Zakres przetwarzania danych

SSM Wojtek przetwarza Pa雟twa dane osobowe w nast瘼uj帷ym zakresie: imi, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dat pobytu, preferencje w zakresie wyboru pokoju, oraz dane dotycz帷e ilo軼i osób z którymi zamawiaj帷y b璠zie przebywa w schronisku.

IV. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane U篡tkowników nie b璠 przekazywane do innych podmiotów.
 2. Dane osobowe U篡tkowników nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego.

V. Polityka "cookies"

 1. W zwi您ku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane s pliki typu "cookies" ("ciasteczka"), obejmuj帷e zawarto嗆 tekstow które mog zawiera dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urz康zenia zapisanego w pliku. Pliki te nie s przechowywane na naszych serwerach, a dane z nich s odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Wi璚ej informacji o plikach "cookies" mo積a znale潭 na stronie https://www.aboutcookies.org/.
 2. Podstaw prawn dla zbierania danych odczytywanych z plików "cookies" jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczaj帷y przetwarzanie danych osobowych dla osi庵ni璚ia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawie U篡tkowników oraz zapami皻anie wprowadzanych przez U篡tkowników danych zwi您anych z korzystaniem z serwisu, jak równie prowadzenie analiz statystycznych dotycz帷ych U篡tkowników strony www i odwiedzaj帷ych stron na potrzeby administratora strony.
 3. U篡tkownicy strony mog zrezygnowa ze zbierania plików "cookies" wybieraj帷 odpowiednie ustawienia przegl康arki, z której korzysta, jednak nale篡 pami皻a, 瞠 w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny mo瞠 okaza si niemo磧iwe.
 4. Pliki "cookies" przetwarzane przez w豉軼iciela witryny obejmowa b璠:
  a. cookies niezb璠ne dla prawid這wego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. rezerwacji. Bez ich zbierania nie by這by mo磧iwym w豉軼iwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
  b. cookies pami皻aj帷e ustawienia strony – np. tworz帷e mo磧iwo嗆 autouzupe軟iania niektórych pól przy rejestracji
  c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomoc urz康zenia Google Analytics, us逝gi analizy ogl康alno軼i stron internetowych udost瘼nianej przez Google, Inc. (“Google"). Dane te nie b璠 obejmowa造 danych osobowych.
 5. Administrator nie b璠zie 陰czy danych uzyskanych z "cookies" U篡tkowników strony www z 瘸dnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje si b康 mo瞠 si znale潭, ani te nie b璠zie tworzy ich kopii na w豉snych serwerach. Dane z plików "cookies" nie b璠 przekazywane do innych podmiotów, nie b璠 tez przekazywane do pa雟twa trzeciego, oraz nie b璠 podlega造 profilowaniu.
 6. U篡tkownikom przys逝guje prawo usuni璚ia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak równie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.