Schronisko Złoty Widok Piechowice

Polityka prywatności

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SSM Złoty Widok w Piechowicach, ul. Kolonijna 14, 58-573 Piechowice.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. W celu skorzystania z praw wskazanych w punkcie 4 Użytkownicy powinni skontaktować się z administratorem serwisu pod adresem magdalada@poczta.onet.pl
 6. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.
 8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
 9. Dane nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: "u.o.d.o." oraz art. 23 ust. 1 pkt 1, 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o. oraz art. 6 a. , b., f. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

III. Zakres przetwarzania danych

SSM Wojtek przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę pobytu, preferencje w zakresie wyboru pokoju, oraz dane dotyczące ilości osób z którymi zamawiający będzie przebywał w schronisku.

IV. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

V. Polityka "cookies"

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu "cookies" ("ciasteczka"), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na naszych serwerach, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach "cookies" można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików "cookies" jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. (a po 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkowników oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkowników danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników strony www i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 3. Użytkownicy strony mogą zrezygnować ze zbierania plików "cookies" wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 4. Pliki "cookies" przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
  a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. rezerwacji. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
  b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
  c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google"). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
 5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z "cookies" Użytkowników strony www z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć, ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików "cookies" nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego, oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.